FORTROLIGHEDS POLITIK

POLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER// PRIVACY POLICY

Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan dine personlige oplysninger indsamles, bruges og deles, når du besøger eller foretager et køb fra "hjemmesiden".

Alle data, som Knitting by Brosbøl Henriksen indsamler, benyttes til regnskabsmæssige formål samt til at lave statistikker over Knitting by Brosbøl Henriksen salg. Oplysningerne giver et billede af, hvilke strikkeopskrifter der er populære mm., hvilket gør Knitting by Brosbøl Henriksen både klogere og bedre til at forstå Knitting by Brosbøl Henriksen kunde gruppes behov og ønsker.

Knitting by Brosbøl Henriksen har ikke i sinde at misbruge data eller videresende informationer til parter, som vil misbruge disse oplysninger.

Knitting by Brosbøl Henriksen anvender platformen Wix.com til at drive webshoppen og er derfor underlagt Wix.com fortrolighedspolitik (privacy policy). Wix.com behandler data i overensstemmelse med GDPR (General Data Protection Regulation). 

DISSE PERSONLIGE OPLYSNINGER INDSAMLER Knitting by Brosbøl Henriksen FRA DIG

Når du besøger webstedet, indsamler hjemmesiden automatisk visse oplysninger om din enhed, herunder oplysninger om din webbrowser, IP-adresse, tidszone og nogle af de cookies, der er installeret på din enhed. Derudover indsamler hjemmesiden oplysninger om de enkelte websider eller produkter, som du ser, hvilke websteder eller søgeord, som henviste dig til webstedet samt informationer om, hvordan du interagerer med webstedet. Hjemmesiden henviser til denne automatisk indsamlede information som "Enhedsinformation."

SÅDAN BRUGER Knitting by Brosbøl Henriksen DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Generelt bruger hjemmesiden de ordreoplysninger, som hjemmesiden indsamler for at kunne afsende de ordrer, der er placeret via webstedet (det vil sige: behandling af dine betalingsoplysninger, arrangering af fragt og tildeling af fakturaer og/eller ordrebekræftelser). Derudover bruger hjemmesiden denne ordreinformation til at kommunikere med dig samt screene vores ordrer for potentiel risiko eller bedrageri. Hjemmesiden anvender den indsamlede Enheds Information, for at screene for potentiel risiko og bedrageri (især din IP-adresse) og mere generelt for at forbedre og optimere vores websted (for eksempel ved at generere analyser og statistikker, som viser, hvordan hjemmesidens kunder gennemsøger og interagerer med hjemmesiden, samt for at vurdere hvor succesfulde diverse marketings- og reklamekampagner er).

DELING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Hjemmesiden deler dine personlige oplysninger med tredjeparter for at kunne anvende dine personlige oplysninger, som beskrevet ovenfor. For eksempel bruger hjemmesiden Wix.com til at drive dens onlinebutik. Du kan læse mere om, hvordan Wic.com bruger dine personlige oplysninger her: Wix privacy policy.

SPOR IKKE

Vær opmærksom på, at hjemmesiden ikke ændrer vores websteds datainsamlings- og brugerpraksis, når vi ser et ”Do Not Track Signal” (spor ikke-signal) fra din browser.

DINE RETTIGHEDER

Hvis du er bosiddende i Europa, har du ret til at få adgang til de personlige oplysninger, hjemmesiden har om dig samt at bede om, at få disse personlige oplysninger rettet, opdateret eller slettet. Hvis du gerne vil udøve denne ret, bedes du kontakte Knitting by Brosbøl Henriksen via vores kontakt formular. Hvis du er bosiddende i Europa, henviser vi desuden til, at hjemmesiden anvender dine oplysninger til at kunne opfylde kontrakter, hjemmesiden måtte have med dig (f.eks. hvis du bestiller via webstedet) eller på anden måde at forfølge vores legitime forretningsinteresser, der er anført ovenfor. Bemærk ligeledes, at dine oplysninger vil blive ført udenfor Europa, inklusiv Canada og USA.

TILBAGEHOLDELSE AF DATA

Når du bestiller via webstedet, beholder hjemmesiden dine bestillingsoplysninger til hjemmesidens statistikker, medmindre og indtil, at du selv beder os om at slette disse oplysninger.  

ÆNDRINGER

Hjemmesiden vil muligvis opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden for at afspejle eventuelle ændringer i vores praksis eller af andre driftsmæssige, juridiske eller lovmæssige grunde.  

KONTAKT Knitting by Brosbøl Henriksen

For mere information om Knitting by Brosbøl Henriksens fortrolighedspolitik, hvis du har spørgsmål, eller hvis du gerne vil klage - kontakt os venligst via e-mail på brosboel.henriksen@gmail.com

 

 

Knitting by Brosbøl Henriksen PRIVACY POLICY

This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit or make a purchase from the “Site”.

PERSONAL INFORMATION Knitting by Brosbøl Henriksen COLLECT

When you visit the Site, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the cookies that are installed on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products that you view, what websites or search terms referred you to the Site, and information about how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “Device Information.”

We collect Device Information using the following technologies:

“Log files” track actions occurring on the Site, and collect data including your IP address, browser type, Internet service provider, referring/exit pages, and date/time stamps.

“Web beacons,” “tags,” and “pixels” are electronic files used to record information about how you browse the Site. Additionally when you make a purchase or attempt to make a purchase through the Site, we collect certain information from you, including your name, billing address, shipping address, payment information (including credit card numbers and PayPal), email address, and phone number. We refer to this information as “Order Information.” When we talk about “Personal Information” in this Privacy Policy, we are talking both about Device Information and Order Information.

HOW DO Knitting by Brosbøl Henriksen USE YOUR PERSONAL INFORMATION?

We use the Order Information that we collect generally to fulfill any orders placed through the Site (including processing your payment information, arranging for shipping, and providing you with invoices and/or order confirmations). Additionally, we use this Order Information to:

Communicate with you; Screen our orders for potential risk or fraud; and when in line with the preferences you have shared with us, provide you with information or advertising relating to our products or services.

We use the Device Information that we collect to help us screen for potential risk and fraud (in particular, your IP address), and more generally to improve and optimize our Site (for example, by generating analytics about how our customers browse and interact with the Site, and to assess the success of our marketing and advertising campaigns).

SHARING YOUR PERSONAL INFORMATION

We share your Personal Information with third parties to help us use your Personal Information, as described above. For example, we use Wix.com to power our online store- you can read more about how Wix.com uses your Personal Information here: Wix privacy policy.

 

DO NOT TRACK

Please note that we do not alter our Site’s data collection and use practices when we see a Do Not Track signal from your browser.

YOUR RIGHTS

If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.

Additionally, if you are a European resident we note that we are processing your information in order to fulfill contracts we might have with you (for example if you make an order through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above. Additionally, please note that your information will be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States.

DATA RETENTION

When you place an order through the Site, we will maintain your Order Information for our records unless and until you ask us to delete this information.

CHANGES

We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.

CONTACT Knitting by Brosbøl Henriksen

For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e-mail at brosboel.henriksen@gmail.com or by mail using the details provided below:

 

Knitting by Brosbøl Henriksen